Sorter synkande

Tekstfelt vert sorterte alfabetisk (Z – A) og talfelt vert sorterte i fallande rekkjefølgje (9 – 0).

Ikon

Sorter synkande

Dataa i det valde feltet vert alltid sorterte. Eit felt vert alltid vald så snart du set markøren i det. Du kan også sortera i tabellar ved å klikka på kolonneoverskriftene.

Viss du vil sortera meir enn eitt datafelt, vel du Data → Sorter og så fana Sorteringskriterium, der du kan kombinera fleire sorteringskriterium.