Sorter stigande

Tekstfelt vert sorterte alfabetisk (A – Z) og talfelt vert sorterte i stigande rekkjefølgje (0 – 9).

Ikon

Sorter stigande

Dataa i det valde feltet vert alltid sorterte. Eit felt vert alltid vald så snart du set markøren i det. Du kan også sortera i tabellar ved å klikka på kolonneoverskriftene.

Viss du vil sortera meir enn eitt datafelt, vel du Data → Sorter og så fana Sorteringskriterium, der du kan kombinera fleire sorteringskriterium.