Dialogvindauge for hyperlenkjer

Opnar eit dialogvindauge der du kan laga og redigera hyperlenkjer.

Ikon

Dialogvindauge for hyperlenkjer

Vel kva slag hyperlenkje som skal setjast inn.

Internett

Bruk Internett-sida i dialogvindauget for hyperlenkjer til å redigera hyperlenkjer med vev- eller FTP-adresser.

E-post

På sida Post i dialogvindauget for hyperlenkjer kan du redigera hyperlenkjer til e-postadresser.

Dokument

Hyperlenkjer til dokument eller til mål i dokument kan redigerast på fana dokument i dialogvindauget for hyperlenkjer.

Nytt dokument

Bruk fana Nytt dokument i dialogvindauget for hyperlenkjer til å setja opp ei hyperlenkje til eit nytt dokument og samstundes oppretta det nye dokumentet.

Bruk

Set data inn i dokumentet.

Lukk

Lukk dialogvindauget utan å lagra.

Hjelp

Opnar hjelpa.

Tilbakestill

Stiller verdiane i dialogboksen tilbake til standardverdiane.