Flytt ned

Set det merkte avsnittet etter det avsnittet som er under.

Dersom du har nummererte avsnitt og trykkjer på Flytt ned, vert tala tilpassa rekkjefølgja.

Denne funksjonen kan òg brukast med + pil opp.

Ikon

Flytt ned