Flytt opp

Set det merkte avsnittet før det avsnittet som er over.

Dersom du har nummererte avsnitt og trykkjer på Flytt opp, vert tala tilpassa rekkjefølgja.

Denne funksjonen kan òg brukast med + pil opp.

Ikon

Flytt opp