Tekst ovanfrå og ned

Bestemmer den loddrette tekstretninga.

Ikon

Tekst ovanfrå og ned