Tekst frå venstre mot høgre

Vel den vassrette tekstretninga.

Ikon

Tekstretning frå venstre mot høgre