Vegvisarar på/av

Vel om vegvisaren skal starta automatisk når det vert sett inn eit nytt kontrollelement. Denne innstillinga gjeld globalt for alle dokument.

For å bruka denne funksjonen …

Opna verktøylinja for «Kontrollelement for skjema» og trykk

Ikon

Vegvisarar på/av


Det finst vegvisarar for å setja inn listeboksar, kombinasjonsboksar, tabellelement og gruppeboksar.