Skrifter

Bygg inn dokumentskrifter i fila.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Fil → Eigenskapar → Skrift


Skriftinnebyggjing

Merk denne boksen for å byggja inn dokumentskrifter i dokumentfila slik at fila kan brukast på ulike datamskiner. Dokument med innebygde skrifter vert større. Skrifttypane vert brukte i andre datamaskiner slik at dokumentet får same utsjånad som i maskinen dokumentet vart laga i.

Vurder å bruka innebygde skrifter når dokumentet inneheld sjeldne eller tilpassa skrifttypar som til vanleg ikkje er tilgjengelege til bruk på andre datamaskiner.