Tastatur

Tildeler eller redigerer snartastar for LibreOffice-kommandoar eller LibreOffice Basic-makroar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Verktøy → Tilpass → Tastatur. (Du må gjera dette i eit ope dokument).


Du kan tildela eller redigera snartastar for det gjeldande programmet eller for alle LibreOffice-programma.

Merknadsikon

Ikkje bruk snartastar som er brukte av operativsystemet.


LibreOffice

Viser snartastar som er vanlege i alle LibreOffice-program.

Viser snartastar for dette LibreOffice-programmet.

Snartastar

List opp snartastane og kommandoane som høyrer til. Du kan leggja til eller endra snartasten for ein vald kommando i lista over funksjonar ved å trykkja på ein snartast i lista og så trykkja Endra.

Funksjonar

Lister opp funksjonskategoriane og LibreOffice-funksjonane som kan bruka snartastar.

Kategori

Lister opp dei tilgjengelege funksjonskategoriane. Du kan leggja snartastar til stilar ved å opna kategorien «Stilar».

Funksjon

Vel ein funksjon du vil laga ein snarveg til og klikk på ein tastekombinasjon i lista Snartastar og trykk deretter på knappen Endra. Viss den valde funksjonen allereie har ein snartast, vert denne vist i feltet Tastar.

Tastar

Viser snartastane som tilhøyrer funksjonen du har valt.

Endra

Knyter taste-kombinasjonen du har valt i lista over snartastar til kommandoen du har valt i funksjons-lista.

Slettar det valde elementet eller element utan å spørja om stadfesting.

Last inn

Byter ut oppsettet av snartastar med eit som er lagra tidlegare.

Lagra

Lagrar oppsettet av snartastar slik at dei kan hentast inn seinare.

Tilbakestill

Tilbakestiller dei endra verdiane til standardverdiane.