Makroar

Let deg ta opp eller organisera og redigera makroar.

Ta opp makro

Tar opp ein ny makro. Er berre tilgjengeleg dersom opptaksfunksjonen for makroar er aktivert i → LibreOffice → Avansert.

Køyr makro

Opnar eit dialogvindauge der du kan sjå signaturen.

Organiser makroar

Opnar ein undermeny med lenkjer til dialogvindauge der du kan organisera makroar og skript.

Digital signatur

Legg til og fjernar digitale signaturar til og frå makroane. Du kan òg bruka dialogvindauget til å visa sertifikat.

Organisera dialogvindauge

Opnar fana «Dialogvindauge» under «Organiser makroar».