Grafikk

Viser dei ulike grafiske teikna som kan brukast som punkt i punktlista.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → Punkt og nummerering → Bilete


Utval

Klikk på det grafiske teiknet du vi bruka som punktteikn.

Lenka bilete

Viss denne er slått på, vert bileta sette inn som lenkje. Viss denne ikkje slått på, vert bileta bygde inn i dukumentet.