Nummerering

Visar dei ulike nummereringsstilane du kan bruka.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → Punkt og nummerering → Nummerering


Utval

Trykk på nummereringsstilen du vil bruka.