Punkt og nummerering

Legg til nummerering eller punktmerking av avsnittet. Du kan óg redigera formatet på nummereringa eller punktmerkinga.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Punkt og nummerering

Formateringslinja trykkjer du

Ikon

Punktmerking på/av


Nummerering og nummereringsstilar

Slå av punktmerking og nummerering i enkelte avsnitt

Dialogvindauget Punkt og nummerering har desse fanene:

Punktteikn

Vis dei ulike stilane for punktteikna du kan velja.

Merknadsikon

Punktmerking og nummerering av avsnitt er berre støtta i Writer, Impress og Draw.


Nummerering

Visar dei ulike nummereringsstilane du kan bruka.

Disposisjon

Viser dei ulike stilane du kan bruka på ei hierarkisk liste. Med LibreOffice kan du bruka opp til ni ulike nivå i eit listehierarki.

Grafikk

Viser dei ulike grafiske teikna som kan brukast som punkt i punktlista.

Plassering

Angjev innrykks-, avstands- og justeringsinnstillingar for ei nummerert eller punktoppstilt liste.

Innstillingar

Bestemmer formateringsinnstillingane for nummererte lister og punktlister. Du kan også bruka individuell formatering for ulike nivå i listehierarkiet.