Sprettoppmenyen for autoretting

For å få tilgang til denne menyen må du høgreklikka på eit feilstava ord i dokumentet. Slå på Automatisk stavekontroll-knappen på standardverktøylinja for å visa alle orda som er feilstava i dokumentet.

<Erstatningsforslag>

Trykk på ordet for å bytte ut det utheva ordet berre for denne økta. Bruk undermenyen til autoretting viss du vil bytte ut ordet permanent.

Stavekontroll

Opnar dialogvindauget for stavekontroll.

Legg til

Legg det merkte ordet til i ei brukardefinert ordliste.

Ignorer alle

Ignorerer alle førekomstane av dette ordet i dokumentet.

Autoretting

Trykk på eit ord i lista for alltid å erstatta det utheva ordet med dette. Ordparet vert lagra i erstatningstabellen under «Verktøy → Autoretting → Innstillingar for autoretting → Byt ut».

Ordet er på <namn på språk>

Endrar språkinnstillingane for det merkte ordet, viss ordet er funne i ei anna ordbok.

Avsnittet er <namn på språk>

Endrar språkinnstillinga for avsnittet som inneheld det merkte ordet, viss ordet er funne i ei anna ordbok.