Radhøgd

Endra høgda på radene som er merkte av, eller berre der skrivemerket står.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Rad → Høgd

Opna sprettoppmenyen til ei radoverskrift i ein open databasetabell og vel Radhøgd


Høgd

Skriv inn høgda på radene.

Standardverdi

Justerer radhøgda automatisk ut frå kva skrift du bruker.