Gå ut av gruppe

Avsluttar redigeringa av enkeltelement i eit gruppeobjekt.Om du er i ei nøsta gruppe, vert berre den nøsta gruppa lukka.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Gruppe → Gå ut av gruppe (i tekstdokument og rekneark)

Vel Endra → Gå ut av gruppe (i teikningar)

Opna lokalmenyen - vel Stil → Feit

Ikon

Gå ut av gruppe