Bli med i gruppe

Opnar den valde gruppa slik at du kan redigera dei enkelte objekta. Viss dei valde gruppene inneheld undergrupper kan du gjenta denne kommandoen på kvar av dei. Denne kommandoen løyser ikkje opp gruppa permanent.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Gruppe → Gå inn i gruppe (i tekstdokument og rekneark)

Vel Endra → Gå inn i gruppe (i teikningar)

Opna lokalmenyen - vel Stil → Feit

Ikon

Gå inn i gruppe


Tipsikon

For å velja eit enkeltobjekt i ei gruppe, hold nede -tasten og klikk på objektet.