Flytt bakover

Flytt objektet eitt nivå ned, nærare botnen av stabelen.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Still opp → Flytt bakover (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Vel Endra → Still opp → Flytt bakover (LibreOffice Impress)

+ minusteiknet (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen og vel Still opp → Flytt bakover (LibreOffice Impress)

Ikon

Flytt bakover


Lag