Flytt fremst

Flyttar det valde objektet fremst slik at det ligg framom alle andre objekt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Vel Endra → Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Draw)

Shift + + plussteiknet (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen og vel Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Impress)

Ikon

Flytt fremst


Lag