Vassrett

Spegelvend dei valde objekta vassrett mot høgre.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Endra → Spegelvend → Vassrett (LibreOffice Draw)

Vel Format → Bilete og trykk på fana Bilete.

Vel Format – Spegelvend – Vassrett

Høgreklikk på eit valt objekt og vel Snu – Vassrett (LibreOffice Impress)