Loddrett

Snu dei valde objekta loddrett, slik at nede vert oppe og motsett.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Endra → Spegelvend → Loddrett (LibreOffice Draw)

Vel fana Format → Bilete → Bilete

Opna sprettoppmenyen og vel Spegelvend → Loddrett (i presentasjonar)