Spegelvend

Snur det merkte objektet vassrett eller loddrett.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Endra → Spegelvend (LibreOffice Draw)

Vel fana Format → Bilete → Bilete

Opna sprettoppmenyen og vel Spegelvend (i presentasjonar)


Loddrett

Snu dei valde objekta loddrett, slik at nede vert oppe og motsett.

Vassrett

Spegelvend dei valde objekta vassrett mot høgre.