Rotasjon

Roter det merkte objektet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → Posisjon og storleik → Rotasjon.

Ikon

Roter


Omdreiingspunkt

Det valde objektet vert rotert rundt eit oppgjeve omdreiingspunkt. Omdreiingspunktet er som standard i midten av objektet.

Merknadsikon

Viss du gjev eit punkt som er for langt utføre objektgrensene, kan det henda at objektet vert rotert ut av sida.


Posisjon

Skriv inn den vassrette avstanden mellom venstre kant av sida og rotasjonspunktet.

Posisjon

Skriv inn den loddrette avstanden mellom rotasjonspunktet og toppen av sida.

Standard

Trykk der du vil plassera pivot-punktet (omdreiingspunktet).

Rotasjonsvinkel

Vel kor mange grader det valde objektet skal roterast, eller bruk rotasjonsrutenettet.

Vinkel

Skriv inn kor mange grader det valde objektet skal roterast.

Standard

Trykk for å velja rotasjonvinkelen i steg på 45 grader.