Tekst

Vel utsjånad- og forankringseigenskapane for tekst i den valde teikninga eller tekstobjektet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → → Tekst


Teksten er plassert i høve til kantane på teikne- eller tekstobjektet.

Tekst

Tilpass breidd til tekst

Utvidar objektbreidda til å samsvara med tekstbreidda dersom objektet er mindre enn teksten.

Tilpass høgd til tekst

Utvidar objekthøgda til å samsvara med teksthøgda dersom objektet ermindre enn teksten.

Tilpass til ramme

Endra storleiken på skrifta slik at ho passar til heile teikninga eller tekstobjektet.

Juster til omriss

Tilpassar tekstflyten slik at han passar til omrisset av det valde teikneobjektet.

Tekstbryting i form

Bryt teksten du legg til etter at du har dobbeltklikka på eigendefinert for å passa inni forma.

Tilpass storleiken på forma slik at teksten passar.

Endrar ei eigendefinert form for å passa til teksten du skriv inn etter å ha dobbeltklikka på forma.

Avstand til kantlinjer

Vel kor langt det skal vera mellom kantane på teikne- eller tekstobjektet og kantane på teksten.

Venstre

Skriv inn kva avstand du ønskjer mellom venstre kant av teikninga eller tekstobjektet og venstre tekstmarg.

Høgre

Skriv inn kva avstand du ønskjer mellom høgre kant av teikninga eller tekstobjektet og høgre tekstmarg.

Topp

Skriv inn kva avstand du ønskjer mellom øvre kant av teikninga eller tekstobjektet og toppmargen.

Botn

Skriv inn kva avstand du ønskjer mellom nedre kant av teikninga eller tekstobjektet og botnmargen.

Tekstanker

Set ankertypen og ankerplasseringa.

Biletvising

Vel staden du vil plassera ankeret til teksten på.

Full breidd

Forankrar teksten til heile breidda av teikne- eller tekstobjektet.