Punktbilete

Vel eit bilete du vil bruka som fyllmønster, eller lag ditt eige biletpunktmønster. Du kan også importera bilete og lagra eller lasta inn biletlister.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → Område → Punktbilete


Mønsterredigering

Bruk dette verktøyet for å laga eit enkelt, to-farga biletmønster på 8 × 8 biletpunkt.

Rutenett

For å slå på dette verktøyet, må du velja Blank-biletet i biletlista.

Importer

Finn biletet som du vil importera og trykk Opna. Biletet vert lagt til i botnen av lista over mønster.

Slett

Slettar elementet eller elementa etter stadfesting.

Førehandsvis felt

Førehandsvis utvalet.