Fordel rader jamt

Justerer høgda til dei markerte radene slik at dei svarar til den høgste rada i utvalet.

For å bruka denne funksjonen …

Trykk på Optimer på verktøylinja Tabell og vel

Ikon

Fordel rader jamt