Understreking

Understrekar eller fjernar understreking frå teksten.

Viss skrivemerket ikkje er i eit ord, vil den nye teksten du skriv inn verta understreka.

For å bruka denne funksjonen …

Opna lokalmenyen - vel Stil → Understrek

Ikon

Understreka