Slå saman

Slår saman innhaldet av dei valde tabellcellene til éi enkelt celle.

For å bruka denne funksjonen …

Når du er på verktøylinja Tabell, vel

Ikon

Slå saman celler


Åtvaringsikon

Å slå saman celler kan føre til utrekningsfeil i formlar i tabellen.