Høgre

Justerer avsnitta til høgre marg.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Justering → Høgre (teiknefunksjonar)

Opna lokalmenyen - vel Justering → Høgre

Ikon

Høgrejustert