Venstre

Justerer avsnitta til venstre marg.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Justering → Venstre (teiknefunksjonar)

Opna lokalmenyen - vel Stil → Feit

Ikon

Venstrejustert