Botnjuster

Juster dei nedre hjørna på dei merkte objekta langs ei loddrett linje. Dersom berre eitt objekt er merkt i Draw eller Impress, vert den nedre kanten til objektet justert i høve til botnmargen på sida.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Justering → Nedst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Vel Endra → Justering → Nedst (med valde objekt) (LibreOffice Draw)

På verktøylinja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykk

Ikon

Nedst


Objekta vert justerte til den nedste kanten av det nedste objektet i utvalet.For å justera einskildobjekt i ei gruppe, for å gå inn i gruppa. Merk objektet og høgreklikk og vel justering frå menyen som kjem opp.