Juster loddrett midtstilt

Midtstiller dei valde objekta loddrett. Dersom berre eitt objekt ervalt i Draw eller Impress, vert midten av objektet justert i høve til den loddrette midtlinja på sida.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Justering → Midtstilt (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Vel Endra → Justering → Midtstilt (med valde objekt) (LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen og vel Justering → Midtstilt (med valde objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På verktøylinja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykk

Ikon

Midtstilt


For å justera einskildobjekt i ei gruppe, for å gå inn i gruppa. Merk objektet og høgreklikk og vel justering frå menyen som kjem opp.