Midtstill vassrett

Midtstiller objekta langs ei vassrett linje. Dersom berre eitt objekt er merkt i Draw eller Impress, vert midten av objektet justert til det vassrette midtpunktet på sida.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Justering → Midtstilt (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Vel Endra → Justering → Midtstilt (med valde objekt) (LibreOffice Draw)

På verktøylinja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykk

Ikon

Midtstilt


Den loddrette posisjonen til dei valde objekta vert ikkje endra av denne kommandoen.For å justera einskildobjekt i ei gruppe, for å gå inn i gruppa. Merk objektet og høgreklikk og vel justering frå menyen som kjem opp.