Organisering

Skriv inn innstillingane for den valde stilen.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → Side → Handsamar

Vel Format → Stilhandsamar, opna sprettoppmenyen til ei oppføring og vel fana Endra/Ny → Handsamar


Namn

Viser namnet på dei valde stilane. Skriv inn eit namn på stilen viss du lagar eller endrar på ein tilpassa stil. Du kan ikkje endra namn på stilane som er førehandslaga av programmet.

Neste stil

Vel ein eksisterande stil som du vil skal følgja etter den gjeldande stilen i dokumentet ditt. For avsnittstilar vil den neste stilen brukast på avsnittet du lagar ved å trykkja «Enter». For sidestilar vert den neste stilen gjeldande når ei ny side vert laga.

Lenkja saman med

Vel ein eksisterande stil som du vil byggja den nye stilen på, eller vel «ingen» for å laga din eigen stil.

Kategori

Viser kategorien til stilen. Vel «Eigendefinert stil» frå lista viss du lagar eller endrar ein ny stil.

Merknadsikon

Du kan ikkje endra kategorien til ein førehandsgjeven stil.


Inneheld

Skildrar formateringa som er brukt i stilen.

Tildel snartast

Opnar fana Verktøy → Tilpass → Tastatur, der du kan tildela ein snartast til den gjeldande stilen.