Justering

Juster avsnittet i forhold til sidemargane.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → Avsnitt → Justering

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen til ei oppføring og vel fana Endra/Ny → Justering


Justering

Vel justeringa for det gjeldande avsnittet.

Venstre

Juster avsnittet mot venstre marg. Om du har slått på støtte for asiatiske språk, vert dette alternativet kalla «Venstre/Øvst».

Knappar på formatlinja:

Ikon

Venstrejustert

Høgre

Juster avsnittet mot høgre marg.Om støtte for asiatiske språk er slått på, vert dette kalla «Høgre/Nedst»

Knappar på formatlinja:

Ikon

Høgrejustert

Midtstilt

Midtstill avsnittet på sida.

Knappar på formatlinja:

Ikon

Blokkjustert

Juster avsnittet inntil både høgre og venstre marg.

Knappar på formatlinja:

Ikon

Blokkjustert

Eigenskapar

Tekstretning

Vel tekstretninga for avsnitt som bruker kompleks tekst (CTL). Denne funksjonen er berre tilgjengeleg viss støtte for kompleks tekst er slått på.

Førehandsvis felt

Førehandsvis utvalet.