Bakgrunn

Vel bakgrunnsfarge eller -bilete.

Du kan velja bakgrunnen for

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → Avsnitt → Bakgrunn

Vel fana Format → Teikn → Bakgrunn

Vel fana Format → Bilete → Bakgrunn

Vel fana Format → Ramme og objekt → Eigenskapar → Område

Vel fana Format → Side → Bakgrunn

Vel Format → Side → Topptekst → Meir

Vel Format → Side → Botntekst → Meir

Vel Format → Stilhandsamar, opna sprettoppmenyen til ei oppføring og vel fana Endra/Ny → Bakgrunn

Vel fana Set inn/Rediger → Bolk → Bakgrunn


Velja bilete eller fargar som bakgrunn på sider (vassmerke)

Som

Vel kva slags bakgrunn du vil leggja til.

Bruk av ein farge som bakgrunn

Fargebakgrunn

Klikk på den fargen du vil bruka som bakgrunn. Trykk på Utan fyll for å fjerna ein bakgrunnsfarge.

Ikon

Uthevingsfarge

Ikon

Bakgrunnsfarge

Brukar den gjeldande uthevingsfargen som bakgrunn for tekstutvalet. Dersom du ikkje har merkt nokon tekst, må du trykkja uthevings-knappen, merkja teksten du vil utheva og så trykkja utheving att. Du endrar uthevingsfargen ved å trykkja på pila ved uthevings-knappen og så trykkja på den fargen du vil ha.

Førehandsvis felt

Førehandsvis utvalet.

Bruk av bilete som bakgrunn

Fil

Inneheld informasjon om biletfila.

Visingsfelt

Viser stien til biletfila.

Lenkje

Lenkjer til eller byggjer inn biletfila i dokumentet.

Førehandsvising

Viser eller gøymer førehandsvising av det valde biletet.

Bla gjennom

Finn biletfila du vil bruka som bakgrunn og trykk Opna.

Type

Vel korleis bakgrunnsbilete skal visast.

Posisjon

Vel dette og trykk så på ein plass i rutenettet.

Område

Strekkjer biletet slik at det fyller heile bakgrunnen til det valde objektet.

Jamsides

Legg inn biletet fleire gongar inntil kvarandre slik at det dekkjer heile bakgrunnen til det valde objektet.

Førehandsvis felt

Førehandsvis utvalet.