Teikn

Endrar skrifta og skriftformateringa til teikna.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Teikn

Med skrivemerket i eit objekt, trykkjer du på Tekstformateringslinja

Ikon

Teikn


Skrift

Vel kva format og skrift du vil bruka.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.