Standardformatering

Fjernar direkte formatering og formatering med teiknstilar frå utvalet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Fjern direkte formatering