Media

Undermenyen inneheld ulike kjelder bilete, audio og video kan setjast inn frå.

Galleriet

Opnar galleriruta i sidepanelet der du kan velja bilete og lydklipp som skal setjast inn i dokumentet.

Skann

Set inn eit skanna bilete i dokumentet.

Lyd eller video

Set inn ei video- eller lydfil i dokumentet.