Set inn ei flytande ramme

Set inn ei flytande ramme i det gjeldande dokumentet. Flytande rammer vert brukte i HTML-dokument for å visa innhaldet i ei anna fil.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Flytande ramme

Opna verktøylinja Set inn og trykk

Ikon

Flytande ramme


Merknadsikon

Viss du vil laga HTML-sider som bruker flytande rammer, kan du velja → Last inn / lagra → HTML-kompatibilitet og deretter velja «Microsoft Internet Explorer». Den flytande ramma vert då sett inn med taggane <IFRAME> og </IFRAME>.