Formel

Set inn ein formel i dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Objekt → Formel

Opna verktøylinja Set inn og trykk

Ikon

Formel