Setja inn bilete

Set eit bilete inn i det gjeldande dokumentet

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Bilete

På verktøylinja Standard, trykk

Ikon

Bilete


Setja inn, redigera og lagra punktbilete

Rammestil

Vel ein rammestil for biletet.

Lenkje

Set inn den merkte grafikkfila som ei lenkje.

Førehandsvising

Førehandsvis det valde biletet.

Førehandsvis felt

Førehandsvis utvalet.