Spesialteikn

Gjer at brukaren kan setja inn teikn frå eit område med symbol funne i dei installerte skrifttypane.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Spesialteikn

standardverktøylinja eller på verktøylinja set inn trykk på

Ikon

Spesialteikn


Når du klikkar på eit teikn i dialogvindauget Spesialteikn, vert det vist ei førehandsvising av teiknet og den tilhøyrande talkoden.

Skrift

Vel ei skrift for å visa dei spesialteikna som er knytt til den.

Underkategori

Vel ein Unicode-kategori for den gjeldande skrifta. Spesialteikna for den valde Unicode-kategorien vert vist i teikntabellen.

Teikntabell

Vel dei spesialteikna du vil setja inn og trykk Set inn.

Teikn

Viser spesialteikna som skal setjast inn. Rediger dette feltet viss du vil endra utvalet av teikn.