Vel kjelde

Vel skannaren du vil bruka.

For å bruka denne funksjonen …

Vel i menyen Set inn → Media → Skann → Vel kjelde