Skann

Set inn eit skanna bilete i dokumentet.

To insert a scanned image, the driver for your scanner must be installed.

For å bruka denne funksjonen …

Vel i menyen Set inn → Media → Skann


Vel kjelde

Vel skannaren du vil bruka.

Førespurnad

Skann eit bilete og set det inn i dokumentet. Dialogvindauget for skanning er det skannarprodusenten som sørgjer for.