Fullskjerm

Viser eller gøymer menyane og verktøylinjenei Writer og Calc. Trykk på Fullskjerm på/av eller trykk på Escape-tasten for å gå ut av fullskjerm-visinga.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Fullskjerm

«Shift + + J»


Du kan også bruka snartastane « + Shift + J» for å skifta mellom normal og full skjermvising i Writer og Calc.

Merknadsikon

Du kan framleis nytta snartastar i fullskjermvising sjølv om menyane er utilgjengelege.