Godta eller avvis endringar

Godta eller avvis lagra endringar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Endringar → Handter endringar


Liste

Godta eller forkast enkeltendringar.

Filter

Vel kriteria for filtrering av lista med endringar under fana Liste.