Kommentar

Skriv inn ein kommentar til den lagra endringa.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Spor endringar → Kommenter endringa

Vel fana Rediger → Spor endringar → Handter endringar → Liste. Trykk på ei oppføring i lista og opna sprettoppmenyen. Vel Rediger kommentar.


Merknadsikon

Du kan leggja til ein kommentar når eller i dialogvindauget Godta eller avvis endringar.