Registrer endringar

Loggfører alle endringar som er gjort i det gjeldande dokumentet med opplysningar om forfattar og dato.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Endringar → Ta opp endringar


Følgjande endringar vert sporte når kommandoen «Start opptak» under «Rediger → Endringar» er vald: